ekonomikonsulten

Om företaget

Civilekonom & Adjunkt

Jag heter Lars-Olof Larsson men kallas allmänt för Olle. Jag har studerat vid Linköpings universitet där jag  avlagt civilekonomexamen och vid samma lärosäte även en lärarexamen.

Vid ett flertal år undervisade jag på samma universitet i ekonomi på B-nivå och på senare år var jag ansvarig för lärarstudenterna inom Mjölby kommun. Min huvudsakliga sysselsättning är fortfarande lärarens och jag innehar en anställning sedan 20 år som adjunkt inom gymnasieskolan i Mjölby. (Avslutad på egen begäran 2013). Jag driver också sedan 20 år ett litet konsultföretag med inriktning på redovisning & beskattning men utför också en del bouppteckningar. Som konsult har jag också medverkat och utfört ett hundratal Starta-eget utredningar för Arbetsförmedlingens räkning.

Inom skolan har jag medverkat till att något tusental elever fått chansen att starta och driva ett företag, ett s.k. UF-företag.

På ett förtroendegivande och professionellt sätt tar jag emot era förfrågningar.

Välkomna!